Loading...

5 zasad skutecznej wizualizacji danych biznesowych

Wizualizacja danych biznesowych to już właściwy firmowy standard nie tylko dla największych rynkowych graczy, ale także dla mniejszych przedsiębiorstw. Odpowiednio przeprowadzona wizualizacja może bowiem przynieść wiele korzyści i znacznie usprawnić zachodzące w firmie procesy. O czym pamiętać, tworząc wizualizację danych biznesowych? Jak zrobić to w efektywny sposób? Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek na ten temat! 

Wizualizacja danych biznesowych dlaczego warto?

Umiejętna wizualizacja danych biznesowych polega na prezentowaniu złożonych struktur danych i informacji w prosty, czytelny i zrozumiały dla odbiorcy sposób. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się rozmaite wykresy, mapy i piktogramy, które nie tylko podnoszą atrakcyjność prezentowanego komunikatu, ale również zwiększają jego skuteczność. Wzbogacenie tekstu o elementy graficzne pomaga w bardziej przejrzysty sposób przedstawić nawet dużą liczbę, często bardzo skomplikowanych danych w jednym miejscu. Co więcej, taki sposób prezentowania informacji sprawia, że odbiorcy zdecydowanie łatwiej je przyswajają. 

Ponadto wizualizacja danych biznesowych przyśpiesza proces zrozumienia informacji, a także pomaga dostrzec zachodzące relacje, trendy oraz zmiany. Umożliwią one wysnucie odpowiednich, popartych twardymi danymi wniosków, które przyczynią się z kolei do podjęcia trafnych decyzji biznesowych. Dodatkowo pozwolą efektywniej i szybciej realizować założone cele przedsiębiorstwa. 

Skuteczna wizualizacja danych biznesowych w 5 krokach 

Określ cel

Aby wizualizacja danych była skuteczna i efektywna, musi realizować konkretny, uprzednio zaplanowany cel. Warto unikać zbyt szerokich celów, a skupić się na jednym, jasno postawionym zadaniu. W jego ustaleniu z pewnością pomoże dokładne zastanowienie się nad poniższymi kwestiami: 

 • czemu ma służyć wizualizacja?
 • kto będzie z niej korzystać?
 • skąd czerpać dane?
 • w jaki sposób grupować i sortować poszczególne dane?
 • kiedy dane będą aktualizowane?
 • jaka powinna być szata graficzna?

Zdefiniuj kluczowe wskaźniki

Kluczowe wskaźniki warto konstruować na podstawie metody SMART, według której poszczególne wskaźniki powinny być: 

 • S (specific)  konkretne;
 • M (measurable) – mierzalne;
 • A (achiebable) osiągalne;
 • R (relevant) realne;
 • T (time-based) określone w czasie.

Odpowiednio wyróżnij najważniejsze dane

Różne rodzaje wykresów umożliwiają zamieszczanie wielu miar i wymiarów w jednym widoku. W ramach wykresu punktowego można np. umieścić najważniejsze miary na osi X lub Y, a dodatkowe zmienne oznaczyć odpowiednim kolorem, rozmiarem lub kształtem. Dzięki temu układ będzie przejrzysty, a odbiorca od razu zorientuje się, co jest najważniejszą informacją. 

Zadbaj o czytelność

Sposobem na większą czytelność jest odpowiednie zorientowanie widoków. Tworząc wizualizację, zawsze należy mieć na uwadze przede wszystkim interes odbiorcy i dobierać techniki tak, aby możliwie najbardziej ułatwić mu odczytywanie biznesowych danych. Dlatego warto nie dopuszczać do sytuacji, gdy widok z długimi etykietami mieści się tylko w pionie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wówczas obrócenie widoku i sprawienie, że stanie się on bardziej czytelny. 

Dąż do prostoty 

Przygotowując wizualizację danych biznesowych, kieruj się przede wszystkim zasadą: im prościej, tym lepiej. Minimalizm pożądany jest już na etapie projektowania, a poszczególne wykresy powinny zawierać tylko niezbędne elementy do odczytania i zinterpretowania danych. Unikaj zatem niepotrzebnych ozdobników, które nie wnoszą nic do treści, a tylko rozpraszają uwagę odbiorcy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]