Loading...

Narzędzia do modelowania finansowego

Powodów, dla których decydujesz się na modelowanie finansowe może być wiele. Przykładowo, potrzebujesz go, żeby otrzymać finansowanie lub po prostu chcesz wycenić swój biznes. Modelowanie finansowe jest także niezbędne  do oceny opłacalności inwestycji
. Dowiedz się, czym jest modelowanie finansowe, jakie przynosi korzyści oraz poznaj narzędzia, które wykorzystuje się do jego tworzenia.

Modelowanie finansowe – na czym polega?

Modelowanie finansowe to proces tworzenia narzędzia analitycznego, które uwzględnia wiele danych i odzwierciedla rzeczywisty stan finansowy przedsiębiorstwa, a wszystko po to, by móc dowolnie aktualizować i zmieniać założenia w celu osiągnięcia określonych wyników. Połączone komórki pozwalają aktywnie manipulować danymi i formą prezentacji, co umożliwia oszacowanie efektów i wdrażanie zmian prowadzących do ustalonego celu. W skład modelu finansowego wchodzą trzy grupy czynników:

  1. Dane wyjściowe – dane historyczne, uwzględniające przeszłość biznesową oraz założenia dotyczące wyników,
  2. Formuły i obliczenia – sposoby prowadzące do osiągnięcia założonych wyników, czyli zależności jakie występują pomiędzy danymi wyjściowymi a wynikami,
  3. Wyniki obliczeń – pożądane wartości, dla których stworzony model finansowy, zależy od danych wyjściowych i formuł, które zostały zastosowane

Modelowanie finansowe polega na tym, że różne wartości pośrednich obliczeń prowadzą do założeń końcowych, a te są w różnym stopniu uzależnione od  danych wejściowych oraz wyników pośrednich. W modelowaniu może zachodzić zjawisko iteracji, czyli takiego stanu, w którym wynik pośredni jednocześnie jest zależny od wyniku końcowego oraz na niego wpływa.

 

Zastosowanie modelowania finansowego

Modelowanie finansowe jest stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem z różnych powodów. Najczęściej sporządza się je, by przeanalizować dane historyczne i na tej podstawie oszacować wskaźniki finansowe na przyszłość. Prognozowanie służy jednocześnie optymalizacji, czyli wypracowaniu takich założeń wejściowych, które pozwolą na uzyskanie zamierzonych wyników. 

Praktyka pokazuje, że modelowanie finansowe wykorzystuje się do prognozowania sprawozdań finansowych, tworzenia planów restrukturyzacji firmy oraz wyceny przedsiębiorstwa. Takie działania pozwalają także na analizę płynności finansowej dłużnika lub jego zdolności do obsługi zadłużenia. Złotym standardem kreowania modeli finansowych jako pomocy przy podejmowaniu decyzji biznesowych jest m.in. tworzenie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, długoterminowych planów finansowych, biznesplanów, krótkoterminowych budżet czy optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. 

Jeśli firma dysponuje dużą bazą danych, które trzeba ująć w analizie, modelowanie finansowe pomaga np. określeniu ryzyka klientów (w przypadku banków) lub do targetowania reklam w branży medialnej. 

Narzędzia do modelowania finansowego

Najpopularniejszym narzędziem do tworzenia modelu finansowego jest arkusz kalkulacyjny (typu Excel). Wykorzystuje się go przede wszystkim ze względu na łatwą obsługę oraz powszechną dostępność. Dla analityków pracujących w środowisku arkusza kalkulacyjnego nieoceniona jest jego funkcjonalność, nieporównywalna do innych narzędzi. Doświadczenie finansistów pozwala na tworzenie projektów składających się z wielu zmiennych danych, które przy tym dają się łatwo modyfikować i rozwijać. Na początku analityk musi ustalić założenia formalne, które uwzględniają specyfikę stosowanego narzędzia. Wiąże się to głównie z oznaczeniem typów danych, formuł według których będa przetwarzane oraz określeniem sposobu prezentacji. Arkusz umożliwia tworzenie uniwersalnych funkcji, ale również takich, które są skrojone pod zagadnienia o charakterze finansowym i uwzględniają specyfikę typów wartości występujących w modelach finansowych.

 

Środowisko arkusza kalkulacyjnego cechuje się unikalną organizacją przestrzeni opartą na komórkach pogrupowanych w arkusze i skoroszyty. Pojedyncze komórki zawierają wartości lub formuły, które je przekształcają. Dane, wprowadzone w oparciu o przyjęty model finansowy, mają charakter stały lub zmienny. Razem tworzą  aktywny obraz finansowy przedsiębiorstwa. W przypadku modelowania finansowego analityk wyróżnia również mniejsze wartości, np. waluty, daty lub wartości procentowe. 

 

Inne narzędzia, na jakie decydują się specjaliści, to programy statystyczne i ekonometryczne, które wykorzystuje się do realizowania operacji przetwarzających duże ilości jednolitych danych (big data). Dodatkowe funkcje, które mogą ulepszyć modelowanie finansowe, oferują także programy księgowe lub oprogramowanie klasy ERP, niestety zmiany lub rozwój w modelu wymagają dodatkowych opłat, przez co takie rozwiązania są mało opłacalne.

Korzyści modelowania finansowego

Sporządzenie modelu finansowego niesie za sobą różne korzyści. Oto najważniejsze z nich:

  • zautomatyzowane obliczenia i możliwość aktualizowania danych w oparciu o nowe założenia, 
  • możliwość sprawdzania szybko i kompleksowo wrażliwości wyników na poszczególne parametry,
  • klarowne informacje o sytuacji finansowej firmy zawierające szczegółowe dane,
  • możliwość monitorowania prognoz finansowych, 
  • wysoka szczegółowość danych
  • możliwość szybkiego rozpoznawania istotnych błędów obliczeniowych.

Źródło fotografii: https://unsplash.com/@markuswinkler

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *