Loading...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym się różnią?

Otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia może pomóc w wielu sytuacjach, ale warto przy tym mieć świadomość tego, czym są obydwa rozwiązania. Pojęcia te bowiem różnią się pomiędzy sobą mimo tego, że najczęściej obydwa pozwalają na otrzymanie środków pieniężnych. Przedstawiamy zatem najważniejsze kwestie związane z tymi właśnie pojęciami i prezentujemy, czym tak naprawdę one są. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi definicjami tych właśnie pojęć, które pomogą w dokładnym poznaniu ich.

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie zgodnie z definicją ma prowadzić do naprawy powstałej szkody materialnej lub utraconych korzyści, które zostały utracone na skutek działań podjętych przez konkretny podmiot. W dużym uproszeniu można zatem stwierdzić, że odszkodowanie odnosi się do rekompensowania strat materialnych. Może dotyczyć na przykład mienia, którego dokładną wartość można stosunkowo łatwo oszacować. Można wyznaczyć wartość konkretnych przedmiotów i właśnie dzięki temu wypłacić konkretną kwotę odszkodowania, która będzie odpowiadała utraconym przedmiotom.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie dotyczy natomiast strat niematerialnych. Odnosi się do wszystkich sytuacji, w których to bardzo ciężko określić wartość konkretnej rzeczy. Może odnosić się na przykład do rodziców, którzy stracili dziecko w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę. W takiej sytuacji bardzo trudno o wycenę bólu odczuwanego przez rodziców. Obecnie jednak dąży się do wypracowania pewnych kryteriów, które pozwolą na stworzenie wytycznych do wyznaczania konkretnych kwot zadośćuczynienia. Za każdym razem jednak to sąd indywidualnie podejmuje decyzję o konkretnej rekompensacie.

Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Największe różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem odnoszą się zatem do samego przedmiotu, którego dotyczą. Odszkodowanie odnosi się do dóbr materialnych, a zadośćuczynienie niematerialnych. Dodatkowo w przypadku zadośćuczynienia sądy mają pewną swobodę w kwestii ustalania konkretnych kwot. Wpływa na nie bowiem bardzo wiele czynników.

Podsumowanie

Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem są zatem dość spore i można jasno je wyznaczyć. W terminologii prawnej pojęcia te są od siebie zupełnie różne i warto poznać wszystkie różnice, które pomiędzy nimi występują. Dzięki temu można łatwiej ubiegać się o konkretne wartości. Warto zatem zainteresować się sytuacjami, w których można ubiegać się o odszkodowanie, a sytuacjami, w których możliwe jest ubieganie się o zadośćuczynienie. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *