Loading...

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP?

Audytor wewnętrzny to specjalista, którego zadaniem jest przeprowadzanie kompleksowych rewizji najważniejszych obszarów działalności danej firmy pod kątem zachowania określonych norm i przepisów prawnych. Co konkretnie wchodzi w zakres obowiązków audytora? Jakie elementy powinien zawierać profesjonalny audyt systemu zarządzania? 

Audyt systemu zarządzania w jakim celu się go przeprowadza?

Na dobrze prosperujące przedsiębiorstwo składa się wiele różnorodnych czynników, warunkujących sprawne funkcjonowanie całej organizacji i tym samym wypracowywanie satysfakcjonujących rezultatów. Aby tak było, należy na bieżąco monitorować zachodzące w firmie procesy i skuteczność wdrażanych rozwiązań. Jednym z najłatwiejszych i dodatkowo najefektywniejszych sposobów na sprawdzenie, czy przyjęte strategie przynoszą oczekiwane wyniki, jest audyt systemu zarządzania BHP

Audyt systemu zarządzania stanowi podstawowe narzędzie systemowe umożliwiające skuteczną weryfikację tego, w jakim stopniu dana organizacja spełnia swoje wymagania. Przeprowadzony w sposób profesjonalny pozwala bowiem:

  • dokonać analizy obecnej sytuacji, 
  • wyciągnąć na jej podstawie odpowiednie wnioski,
  • wskazać ewentualne obszary warte udoskonalenia. 

Jakie obowiązki pełni audytor wewnętrzny?

Głównym zadaniem audytora jest wskazanie sposobów, w jakich firma może lepiej i efektywniej zarządzać procesami zachodzącymi w firmie oraz jej zasobami. W tym celu osoba na tym stanowisku musi sprawdzić zgodność wdrożonych rozwiązań i procedur z często bardzo rygorystycznymi wymogami narzuconymi przez obowiązujące przepisy i regulacje prawne. Zatrudniony w firmie audytor wykonuje zatem szczegółową analizę wszystkich zastosowanych procedur i wykorzystanych środków, a w następnym kroku ocenia ich poprawność oraz uzyskiwane za ich pośrednictwem efekty. 

Jak powinno wyglądać postępowanie audytora wewnętrznego systemu zarządzania? Podstawowy audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z poniższymi krokami: 

  • dogłębna analiza dokumentów związanych z zasadami BHP funkcjonującymi w danej firmie,
  • porównanie stanu faktycznego z ustalonymi normami i zasadami,
  • ocena wdrożonych rozwiązań, 
  • zidentyfikowanie możliwych zagrożeń i słabych punktów w organizacji firmy, 
  • sporządzenie szczegółowego raportu wraz z wnioskami i sposobami na eliminację pojawiających się blokerów. 

Jakie wymagania musi spełniać audytor?

W pracy audytora wewnętrznego najważniejsza okazuje się wiedza i doświadczenie w dziedzinie audytu. Z tego powodu specjalista na tym stanowisku powinien odznaczać się kompleksową wiedzą na temat danego przedsiębiorstwa. Aby dobrze wykonywać swoje zadanie, audytor wewnętrzny musi rozumieć charakter i profil działalności firmy, a także rolę jego głównych partnerów. Nieocenione w tym zawodzie może okazać się również wykształcenie ekonomiczne i wiedza z zakresu finansów. 

Audyt systemu zarządzania BHP powinien stanowić priorytetową kwestię dla każdego przedsiębiorstwa. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to bowiem sprawy, których nie wolno bagatelizować, a ich sumienne przestrzeganie skutecznie zmniejsza ryzyko w miejscu pracy, pozytywnie wpływając na komfort nie tylko pracowników, ale również właścicieli przedsiębiorstw.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]